Formy promocyjno - reklamowe dostępne
w serwisie www.e-ambasada.pl

Strona główna
 Wariant - Nawigator box

 Wariant - Pop-up

 Wariant – Content box

 Wariant – Region movie box


Archiwum wydarzeń
 Wariant – Rectangle box


Podstrona Kraju
 Wariant - Organizations promo box


Zakładki kontynentów
 Wariant – Rectangle emba box

 Wariant - Country promo box


Reklama w biuletynie dyplomatycznym
 Wariant – Biuletin super box

 Wariant – Region movie biuletyn